Theorie materiaal
Theorie materiaal

Theorie materiaal

  De THEORIE is de taal van de weg.


    Daar vind je de afspraken die gemaakt zijn om veilig door het verkeer te gaan.
    Voor het leren van de Theorie, kan je op internet verschillende uitgevers vinden zoals 
    VEKABEST, Verjo en i-Theorie.
    Je kan het leren met gebruikmaking van boeken, internet, of een combinatie daarvan. 
    Het is de BASIS om de handelingen van je medeweggebruikers te begrijpen.
    Je weet dan wat er van jou wordt verwacht en dan leer je ook hoe je moet reageren
    als een ander een fout maakt.   

SUCCES !

 

autotheorie-bij-rijschool-VDR - VDR Verkeersopleidingen